Faldsikring

Faldsikring

Med de nye regler fra Arbejdstilsynet er kravene til faldsikring og faldsikringsudstyr blevet skærpet

Vidste I at Arbejdstilsynet har indført ganske bestemte regler for faldsikring og faldsikringsudstyr? Reglerne omhandler blandt andet hvilke former for faldsikring, der må anvendes, hvor længe de må anvendes samt hvilken form for faldsikringsudstyr, der kan benyttes.

Faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel, der skal sikre en person mod nedstyrtning. Det er arbejdsgiverens pligt ar anskaffe det nødvendige udstyr, ligesom det således er arbejdsgiverens ejendom. Arbejdsgiveren skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det. Arbejdsgiveren skal ligeledes sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyret.

Det er vigtigt at understrege, at faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og i de arbejdsområder, hvor det er påkrævet.

Alt dette og mere til beretter vi gerne mere om, ligesom vi altid er behjælpelig med at anskaffe udstyret så I kan være sikre på altid at være fuldt opdateret med hensyn til faldsikring.

Loven pålægger arbejdsgivere at beskytte ansatte med faldsikring, når der arbejdes i højder

Faldsikring skal bruges, hvis arbejde i højde ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt – men vær opmærksom på, at faldsikringsudstyr er at betragte som en nødløsning en og er beregnet til kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer pr. opgave. Faldsikringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af normalt egnede tekniske hjælpemidler, for eksempel et rækværk, et stillads eller en personløfter.

Få en snak med KM Telecom Danmark om faldsikring, vi er altid parat til at hjælpe jer.

Læs mere om: Fiber installationer | Stadionlys og havnebelysning | Indendørs antenneanlæg