Indendørs Wifi anlæg

Jordingsanlæg

KM Telecom Danmark A/S er eksperter i lynafledning og jordingsanlæg. Kontakt os gerne og hør mere

Et jordingsanlæg skal i sagens natur være projekteret på en sådan måde, at det kan bortlede en jordfejlstrøm eller lækstrømme uden fare for det tilkoblede udstyr, samt yde absolut sikkerhed for mennesker.

Det er ligeledes vigtigt, at man ved etablering af et jordingsanlæg tager højde for, at alle lovmæssige krav overholdes til punkt og prikke, ligesom man på forhånd må gøre sig helt klart, hvad anlægget skal bruges til, om det skal anvendes til en almindelig 50Hz installation, til HF-jord, til lynafledning – eller måske til en kombination heraf. Lige så vigtigt er det, at der etableres en korrekt potentialeudligning, dvs. en elektrisk forbindelse mellem metalliske installationer som for eksempel vandrør, varmerør og ventilationskanaler, således at der ikke kan opstå farlige berøringsspændinger. Sikringsstyrelsen kræver i dag, at der forefindes potentialudligning i boliger, industri- og kontorer.

Kontakt gerne snarest KM Telecom Danmark A/S, vi er eksperter i jordingsanlæg, lynafledning samt potentialeudligning og hjælper jer gerne fra A til Z.

Lad KM Telecom beskytte jeres produktionsapparat og anden elektronik med lynbeskyttelse og jordingsanlæg og potentialeudligning

KM Telecom Danmark A/S tilbyder effektiv lynbeskyttelse og jordingsanlæg som ”gatekeeper” mod ødelæggende lyn og overspændinger i elektriske kredsløb. Det er en god ide og særdeles profitabelt for de fleste produktionsvirksomheder at investere i lynbeskyttelse og jordingsanlæg for at imødegå kostbare produktionstab på grund af lynnedslag.

Har I følsomme elektroniske anlæg i jeres virksomhed, for eksempel brandalarmerings anlæg, elektronisk adgangskontrol eller lignende? Er I beroende computer teknologi i jeres produktionsprocesser? I givet fald kan et lynnedslag, der giver overspænding i jeres elektriske installationer være katastrofale og påføre betydelige skader med store og langvarige produktionstab som resultat, idet sådanne skader medfører kostbar nedetid for jeres produktionsapparatet og IT udstyr – samt i værste fald brand.

Beskyt derfor jeres dyrebare elektroniske udstyr mod skader og ødelæggelse med et effektivt jordingsanlæg fra KM Telecom Danmark A/S. Gør det – inden det er for sent

Læs mere om: LAN installationer | Lynbeskyttelse | Mobildækning i tunneler