Vedligehold og nedtagning af master

Vedligehold og nedtagning af master

Alle slags master skal holdes ved lige. De skiftende årstider slider på udstyret, og mastens bolt-samlinger skal efterspændes og kontrolleret med jævne mellemrum.
KM Telecom Danmark har både værktøjerne og personalet til at efterse, vedligeholde og eventuelt nedtage dine gamle master.

Vedligeholdelse og reparation
Vedligehold omfatter eksempelvis maling, reparation eller udskiftning af udstyr – både telecom-udstyr og andre elektriske installationer. Vores teknikere og montører skaffer sig adgang til højderne enten med kran og via specialsikret klatring (rope access).
Ingen opgaver er for store eller små – eller for høje – for vores specialister, der er trænet i arbejdsklatring i over 30 meters højde.

“Ingen opgaver er for store eller små”

 

Nedtagning og reetablering
At nedlægge en mast er ofte en ægte specialopgave, som de fleste har svært ved at gribe an, fordi de så sjældent sættes på denne type opgave. KM Telecom Danmarks montører har stor erfaring i denne type opgave og kan nedtage alle typer af master på forsvarlig vis.
Vi tilbyder også at sikre fuld reetablering efter nedtagningen: Vi fjerner fundament, kabler og andet fra jorden, og vi sørger for etablering af eksempelvis en ny plæne.

Kontakt KM Telecom Danmark for nærmere dialog og rådgivning om netop dine gamle masters behov.