Belysningsmaster med LED

Opsætning af lysmaster

Opsætning af lysmaster og antennemaster i totalentreprise hos KM Telecom Danmark A/S

Opsætning af lysmaster til havnelys, stadionlys og antennesystemer med mere reguleres i Danmark af den til enhver tid gældende byggelovgivning, planloven samt masteloven. Bemærk at disse love ikke omfatter sundhedsmæssige hensyn som eksempelvis spørgsmål om strålefare.

Under behørig tilladelse fra de angivne myndigheder tilbyder KM Telecom Danmark opsætning af lysmaster overalt i landet. Vi påtager os gerne en totalentreprise, idet vores ekspertise omfatter alt, der kræves for at påtage os en sådan – bred ekspertise og lang erfaring.

Opsætning af lysmaster fuldt monterede på en og samme dag. Kontakt KM Telecom Danmark A/S

Inden vi hos KM Telecom Danmark A/S går i gang at give et godt tilbud på opsætning af lysmaster, foretager vi en nøje analyse med henblik på at kunne levere den helt rigtige mast – og dermed også kunne tilbyde den billigst mulige pris for hele projektet. I den forbindelse har vi brug for at vide lidt om antal og udformning på de tiltænkte lamper, samt hvordan lysretningerne påtænkes at skulle være. Vi kan selvfølgelig også hjælpe Jer med valg og levering af lamperne.

Til de trekantede gittermaster kan vi tilbyde præfabrikerede betonfundamenter, som blot skal placeres i et i forvejen udgravet hul, hvorefter masten kan monteres umiddelbart efter. Dette indebærer, at man normalt samme dag kan få masten komplet opstillet og dermed undgå de tidskrævende og fordyrende processer med støbning af et fundament.

Ring gerne til os for yderligere information og vejledning, vi hjælper som altid gerne til fra A til Z med hele vores omfattende ekspertise og erfaring. For os er ingen opgave for stor og ingen for lille.

Læs mere om: SINE anlæg og dets dækning | TETRA indendørsdækning | Trådløs internet og telefoni kommunikation