DAS anlæg

DAS-anlæg mobiltelefoni

I takt med den teknologiske udvikling har vi alle en klar forventning til at kunne være online hele tiden, og uanset hvor vi er.
Men tætte byggerier, facader med specielle materialer og mange mennesker indendørs på samme tid er en udfordring til både dækning og kapacitet i det eksisterende netværk. Et DAS-anlæg sikrer optimal mobildækning på kontoret, i butikscentret, i messecentret, på hotellet, i arenaen eller parkeringskælderen og mange andre steder – også i tunneller.

“Et DAS-anlæg sikrer
optimal mobildækning”

Løsning efter dit behov
DAS-anlæg bliver altid skræddersyet efter en individuel behovsanalyse, så det passer til eksisterende bygninger eller nye, tætte energibyggerier i alle størrelser. Anlægget designes af vores egne eksperter og kan efter ønske og behov understøtte alle teknologier, herunder 2G, 3G og 4G, til både mobildata og mobil samtale.
Vores specialiserede teknikere sørger for, at installationsarbejde og testning er fejlfrit, før du overtager dit DAS-anlæg.

Aktiv eller passiv DAS
Begrebet DAS (Distributed Antenna System) betegner et indendørs antenneanlæg, som tilsluttes af en eller flere mobiloperatører og skaber dækning i hele eller dele af et byggeri.
Et passivt DAS-anlæg fordeler effekten fra mobiloperatørernes basestationer via et netværk af antenner og dækker typisk 15.000-20.000 kvm indendørs – en ideel løsning til mindre bygninger, hvor overvågning ikke er et krav.
I et aktivt DAS-anlæg distribueres signalet ud i et netværk af antenner, via aktive underenheder der hver for sig generer effekt og derfor kan dække meget større bygninger, bygningskomplekser eller områder med flere bygninger. De distribuerede radioenheder giver bedre skalerbarhed og fleksibilitet, ligesom et aktivt anlæg kan fjernovervåges, så der er langt bedre mulighed for service og fejlretning.

Kontakt KM Telecom Danmark for nærmere dialog og rådgivning om netop dit behov med indendørs mobildækning