DAS-anlæg SINE dækning

DAS-anlæg
SINE dækning

Mobil kommunikation har det ikke godt med tætbyggede bolig- og erhvervsområder og specielle, energioptimerede byggemetoder. Det er irriterende, når det sker for du og jeg, men det kan være direkte farligt, når brandfolk, ambulancereddere og betjente har behov for at kommunikere og samarbejde med hinanden i forbindelse med en ulykke eller en brand i en bygning med svækket eller ingen dækning på beredskabsnettet, SINE.

Hvad er SINE?
SINE (SIkkerhedsNEttet) er de danske beredskabers fælles, digitale radiokommunikationssystem, som danner grundlag for koordinering og effektivt samarbejde på tværs af beredskaberne – både i hverdagen og i tilfælde af større hændelser som naturkatastrofer og terrorangreb.
Når brandvæsener, ambulancetjenester og politi kommunikerer på det fælles net, kan der være behov for at forstærke signalet i særlige områder som bygninger, kældre og tunneller.
Den bedste løsning er her et DAS-anlæg, som KM Telecom Danmark specialiserer sig i at levere.

“Et DAS-anlæg kan især være nødvendigt i kældre og
særligt tætte eller omfangsrige byggerier”

Hvad er et DAS-anlæg?
Begrebet DAS (Distributed Antenna System) betegner et indendørs antenneanlæg, som skaber dækning i hele eller dele af et byggeri. Anlægget tilsluttes til Dansk Beredskabskommunikation med enten selvstændig baseenhed eller en repeater. Et DAS-anlæg kan især være nødvendigt i kældre og særligt tætte eller omfangsrige byggerier.
KM Telecom Danmark kan hjælpe med at afgøre, om der lokalt er behov for at etablere et DAS-anlæg som støtte til SINE. Behovet afklares med en dækningsmåling.

Kontakt KM Telecom Danmark for nærmere dialog og rådgivning om netop dit behov med indendørs mobildækning