+45 6340 4060

KM Telecom Danmark A/S

Navervej 12
DK-7000 Fredericia

mail@km-telecom.com

Neem contact op

Geïnteresseerd? In de meeste gevallen zijn de mensen met wie je waarschijnlijk moet praten

Privacybeleid

KM TELECOM DANMARK A/S verwerkt de informatie die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen in overeenstemming met de geldende wetgeving. We zijn ons ervan bewust dat uw informatie met respect en vertrouwelijkheid van de informatie en voor uw privacy moet worden behandeld.

Algemeen

1. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe KM TELECOM DANMARK A/S ("Bedrijf", "wij", "onze", "wij") informatie over u verzamelt en verwerkt.

2. Het Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen via de website van het Bedrijf, www.km-telecom.com (de "Website").

3. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Alle vragen aan het Bedrijf moeten worden gesteld via de contactgegevens vermeld onder sectie 21.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens door het bedrijf

4. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en voor welke doeleinden?

4.1. Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u, zoals welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op de Website, uw IP-adres en informatie over uw computer, om de webconversie te optimaliseren en te verbeteren en de marketing te richten.

4.2. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of materiaal van de Website downloadt, geeft u te kennen dat u ermee instemt dat wij informatie over u verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

4.3. We gebruiken de informatie die we verzamelen in verband met uw inschrijving voor de nieuwsbrief of downloads om de inschrijving te beheren en voor direct marketing, inclusief het kunnen informeren over onze evenementen en om u te voorzien van ander nieuws en informatie waarvoor u afzonderlijk toestemming hebt gegeven om deze naar u te sturen.

5. Wat is de basis voor de collectie?

5.1. Het verzamelen van gegevens, zoals vermeld in paragraaf 4.1, is voor ons noodzakelijk om onze belangen te behartigen bij het verbeteren van de functies van de Website en de structuur ervan, en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen.

5.2. Het verzamelen van informatie, zoals vermeld in paragraaf 4.2, is noodzakelijk voor ons om onze overeenkomst met u na te komen.

5.3. We verzamelen de items in paragraaf 4.2 alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Gegevensverwerkers gebruiken

6. Wij maken gebruik van externe bedrijven om bijvoorbeeld de technische werking van de Website uit te voeren, zoals ons assisteren bij het uitvoeren van gerichte marketing, inclusief voor retargeting, en om de Website te verbeteren. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en staan onder onze instructie bij het verwerken van gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst met ons en zij zijn gebonden aan geheimhouding.

7. Een van deze gegevensverwerkers, Google Analytics by Google Inc., is gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor het overdragen van informatie naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker onder het EU-VS Privacy Shield. Een kopie van de certificering vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Uw rechten

Om transparantie te garanderen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, moeten wij, als verwerkingsverantwoordelijke, u informeren over uw rechten:

8. Recht op informatie

8.1. U hebt te allen tijde het recht om schriftelijk informatie over ons op te vragen, zoals welke informatie wij over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van informatie, indien van toepassing, van toepassing zijn en wat de bronnen van de gegevens zijn.

8.2. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt, moet u ons een schriftelijk verzoek sturen, samen met een relevant identiteitsbewijs.

9. Het recht op rectificatie

9.1. U hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u merkt dat er een fout staat in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, raden wij u aan schriftelijk contact met ons op te nemen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

10. Het recht op wissen

10.1. U hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan door ons te laten wissen.

11. Het recht om de verwerking te beperken

11.1. In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

12. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

12.1. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen in verband met het indienen van uw toestemming om u te abonneren op onze nieuwsbrief, zie paragraaf 4.2 en 4.3.

13. Het recht om bezwaar te maken

13.1. U hebt te allen tijde het recht om om speciale redenen bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen om de functies van de Website en de structuur ervan te verbeteren, cf. sectie 4.1.

13.2. U hebt ook te allen tijde het recht om vragen te stellen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verwerken voor direct marketing, zie paragraaf 4.2 en 4.3.

13.3. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, zijn wij niet langer gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij wij wettelijke gronden voor verdere behandeling kunnen aantonen.

14. Het recht om toestemming in te trekken

14.1. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

14.2. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via mail@km-telecom.com

15. Het recht om een klacht in te dienen

15.1. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Deense Bureau voor gegevensbescherming, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens wissen

16. Informatie die we hebben verzameld als gevolg van uw toestemming om marketing te ontvangen via e-mail, sms en post, wordt verwijderd als u uw toestemming intrekt.

17. Informatie die we hebben verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief wordt verwijderd, mits u hiervoor contact met ons opneemt. In alle nieuwsbrieven krijgt u de mogelijkheid om te reageren en u daarmee af te melden voor uw

inschrijving. Als u zich afmeldt, verwijderen we automatisch de gegevens die we over u hebben verzameld.

Beveiliging

18. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of aantasting van persoonsgegevens en tegen toegang of misbruik door onbevoegde personen.

19. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot werknemers die deze toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Contactgegevens

20. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.

21. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia Telefon: +45 6340 4060 Email: mail@km-telecom.com

Wijzigingen in het privacybeleid

22. Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Mochten wij wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld bij uw volgende bezoek aan de Website.

23. Als u het gewijzigde beleid niet kunt accepteren, kunt u de Website niet blijven gebruiken en kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Versies

24. Dit is versie 1.0 van het Privacybeleid van het bedrijf, gedateerd 29 april 2022.

Cookies