Vi tillhandahåller infrastrukturen för kommunikationsmöjligheter som gör det möjligt för våra kunder att göra bättre affärer

Länk till videosida

Infrastruktur för telekommunikation

Infrastruktur och kapacitet som gör att ni snabbt, effektivt och smärtfritt kan genomföra de utrullningar av telenät som ni har avtalat om - enligt specifikation, tidsplan och kostnad

 

> Telekommunikationstjänster

> Renovering och uppgradering av anläggningar

> Förvärv av anläggningar

Digital infrastruktur

Utforma, driftsätta och uppgradera den digitala infrastrukturen för de kommunikationsflöden som ger dig den kapacitet du behöver för att göra vad du vill

 

> Nätverkstjänster

> Distribuerade antennsystem

> Privata nätverk

Länk till videosida
Länk till videosida

Sakernas internet
Infrastruktur

Analys, utformning och implementering av IoT-kommunikationsinfrastruktur som nuvarande och framtida kapacitet, processer och tjänster är beroende av

 

> Digital integration och hantering

Om oss

KM Telecom tillhandahåller infrastrukturen för trådlös kommunikation som gör det möjligt för våra kunder att göra bättre affärer.

Hur vi tänker

Vi analyserar, utformar, implementerar och underhåller den kommunikationsinfrastruktur som ger de funktioner som de utformades för att leverera, och som våra kunder vill ha.

Företagskultur

KM Telecom växer snabbt eftersom våra tjänster är avgörande för hur moderna samhällen fungerar. Vår effektivitet och framgång beror på vår personal och hur de tillhandahåller dessa tjänster.