+45 6340 4060

KM Telecom Danmark A/S

Navervej 12
DK-7000 Fredericia

mail@km-telecom.com

Ta kontakt med oss

Är du intresserad? I de flesta fall är de personer som du förmodligen bör prata med

Integritetspolicy

KM TELECOM DANMARK A/S behandlar den information du ger oss eller som vi samlar in om dig i enlighet med gällande lag. Vi är medvetna om att din information måste behandlas med respekt och sekretess för informationen och för din integritet.

Allmänt

1. Denna integritetspolicy beskriver hur KM TELECOM DANMARK A/S ("Företaget", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

2. Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Bolagets webbplats, www.km-telecom.com ("Webbplatsen").

3. Bolaget är ansvarigt för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Bolaget måste göras via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 21.

Företagets insamling av dina personuppgifter

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

4.1. När du besöker Webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig, såsom vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på Webbplatsen, din IP-adress samt information om din dator, i syfte att optimera och förbättra webbkonverteringen och rikta marknadsföringen.

4.2. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller laddar ner material från Webbplatsen samtycker du till att vi samlar in information om dig, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

4.3. Vi använder den information vi samlar in i samband med din anmälan till nyhetsbrev eller nedladdningar för att administrera anmälan och för direkt marknadsföring, inklusive för att kunna informera dig om våra evenemang och ge dig andra nyheter och information som du har gett ditt separata samtycke till att vi skickar till dig.

5. Vad är grunden för samlingen?

5.1. Insamlingen av uppgifter, som nämns i avsnitt 4.1, är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen genom att förbättra webbplatsens funktioner och dess struktur, och för att presentera relevanta erbjudanden för dig.

5.2. Insamlingen av information, som nämns i avsnitt 4.2, är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

5.3. Vi samlar endast in uppgifterna i avsnitt 4.2 om du lämnar ditt samtycke till detta.

Användning av personuppgiftsbiträden

6. Vi använder externa företag för att t.ex. sköta den tekniska driften av webbplatsen, hjälpa oss att genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting, och för att förbättra webbplatsen. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och arbetar enligt våra instruktioner när de behandlar uppgifter som vi är ansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än för att fullgöra avtalet med oss och de omfattas av sekretess.

7. Ett av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics by Google Inc, är baserat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield. En kopia av certifieringen finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dina rättigheter

För att säkerställa transparens när det gäller behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter:

8. Rätt att bli informerad

8.1. Du har alltid rätt att skriftligen begära information om oss, såsom vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket ändamål registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information, om några, som gäller, och vilka källorna till uppgifterna är.

8.2. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till oss tillsammans med relevant identitetsbevis.

9. Rätt till rättelse

9.1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du blir medveten om att det finns ett fel i den information som vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas.

10. Rätt till radering

10.1. Du har rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss.

11. Rätt att begränsa behandlingen

11.1. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att den information vi behandlar om dig är felaktig.

12. Rätt till dataportabilitet

12.1. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig när vi samlar in dina personuppgifter i samband med att du lämnar ditt samtycke till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, jfr avsnitt 4.2 och 4.3.

13. Rätten att göra invändningar

13.1. Du har rätt att när som helst av särskilda skäl invända mot vår behandling av dina personuppgifter, som vi samlar in i syfte att förbättra webbplatsens funktioner och dess struktur, jfr avsnitt 4.1.

13.2. Du har också rätt att när som helst ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter, som vi behandlar för direktmarknadsföring, jfr avsnitt 4.2 och 4.3.

13.3. Om du invänder mot behandlingen har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa rättsliga grunder för fortsatt behandling.

14. Rätt att återkalla samtycke

14.1. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

14.2. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på mail@km-telecom.com

15. Rätten att klaga

15.1. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn om vår behandling av dina personuppgifter.

Radering av personuppgifter

16. Information som vi har samlat in som ett resultat av ditt godkännande av att ta emot marknadsföring via e-post, textmeddelande och post kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke.

17. Information som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer att raderas förutsatt att du kontaktar oss för detta ändamål. I alla nyhetsbrev kommer du att ha möjlighet att svara och därmed välja bort din

prenumeration. När du avslutar prenumerationen kommer vi automatiskt att radera de uppgifter vi har samlat in om dig.

Säkerhet

18. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot tillgång till eller missbruk av obehöriga personer.

19. Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till anställda som behöver sådan åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter

20. Bolaget är ansvarigt för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

21. Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy, vänligen kontakta

KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia Telefon: +45 6340 4060 E-post: mail@km-telecom.com

Ändringar av integritetspolicyn

22. Denna integritetspolicy kan komma att ändras när som helst. Om vi gör några ändringar i sekretesspolicyn kommer du att informeras om dessa vid ditt nästa besök på webbplatsen.

23. Om du inte kan acceptera den ändrade policyn kommer du inte att kunna fortsätta använda Webbplatsen och dina personuppgifter kan komma att raderas.

Versioner

24. Detta är version 1.0 av Bolagets Integritetspolicy, daterad den 29 april 2022.

Kakor