+45 6340 4060

KM Telecom Danmark A/S

Navervej 12
DK-7000 Fredericia

mail@km-telecom.com

Ta kontakt med oss

Är du intresserad? I de flesta fall är de personer som du förmodligen bör prata med

infrastruktur för telekommunikation

Förvärv av anläggningar

Vi tillhandahåller specialisttjänster som hjälper dig att undvika de praktiska problem som uppstår vid förvärv av byggarbetsplatser och som orsakar förseningar och kostnadsöverskridanden.

KM Telecoms tjänster omfattar alla aspekter av forskning, analys, lokalisering, förhandling, placering och planeringsarbete - efter behov.

Tjänster som vi tillhandahåller:

 • Förvärv av nya anläggningar - Alla typer av anläggningar, torn, tak, skorstenar etc.
  • Förhandling av avtal
  • Ansökan om bygglov / myndighetstillstånd
  • Skapande av dokumentation
 • Förvärv av tillfälliga anläggningar
  • Förhandling av avtal
  • Ansökan om bygglov / myndighetstillstånd
  • Skapande av dokumentation
 • Omförhandling av kontrakt/överenskommelser
 • Rådgivning

 

Läs mer på

"Vi hittar kostnadseffektiva lösningar - det är vårt DNA"

I de flesta fall är de personer som du förmodligen bör prata med - åtminstone till att börja med - följande